Climate Controlled Rack (CCR)

P&P ELECTRONICS
ด้วยประสิทธิภาพในการดูแล Server ที่เป็นเลิศ ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ ประหยัดงบประมาณ พร้อมสามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ เหมาะใช้งานในทุกพื้นที่ ทุกสภาพอากาศ
  • ประหยัดงบประมาณ
  • ความคุมความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
  • ประหยัดพลังงาน
  • IOD สามารถควบคุมการทำงานของตู้ได้จากระยะไกล

Smart CCR

Product Type Standard Rack 19" 30U Description •Cooling Capacity: 9000 Btu/h •Material Str...

Smart CCR

Product Type Standard Rack  19" 42U (RCB-120-AB) Description •Cooling Capacity Range : 12000...

C