VISION & MISSION

 VISION

มุ่งมั่นผลิตสินค้าและการบริการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องไร้ขีดจำกัด สู่เป้าหมายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

MISSION

● วิจัย พัฒนา และผลิต ระบบคิวอัตโนมัติ, ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาพ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

● พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การติดตั้งระบบและการบริการหลังการขาย อย่างครบวงจรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร

BUSINESS PERFORMANCE

จากกลุ่มวิศวกรผู้คร่ำหวอดในแวดวงอิเลคทรอนิกส์มาอย่างยาวนานจนเล็งเห็นถึงปัญหา โอกาส และความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อาทิ ระบบการกระจายภาพ (Display Management System), ระบบคิวอัตโนมัติ การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการสรรหา Solution ที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานระดับโลก จนนำมาซึ่งการก่อตั้ง บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอุปกรณ์ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ด้วยทีมวิศวกรชาวไทย โดยมีบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดจำหน่าย การติดตั้งระบบ และการบริการหลังการขายแบบครบวงจร พร้อมมีศูนย์บริการใน 22 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศดำเนินงานโดยทีมวิศวกร ช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถแก้ไขพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจนในด้านผลงานและความโดดเด่นบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการบริการพัฒนาระบบและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ของประเทศ ด้วยผลงานอันโดดเด่นทั้งการจัดทำระบบเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ การพัฒนาเทคโนโลยีวีดีโอวอลล์ (Video Wall) ป้ายอิเลคทรอนิกส์สื่อประชาสัมพันธ์ (digital signage) จอแสดงอัตราแลกเปลี่ยน (forex) ฯลฯ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในมาตรฐานรวมถึงการบริการ
นอกจากนั้นบริษัทยังสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบุคลากรชาวไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆมากมาย เพื่อส่งเสริมเยาวชนและบุคลากรด้านอิเลคทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ ของไทยให้ไปยืนอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก

For More Information TEL : 0-2988-5774