Welcome to P & P Electronics Technology

 TECHNICAL ADVISORY SERVICE

บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานด้วยทีมเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ ก่อนที่ความต้องการของลูกค้าจะถูกส่งต่อไปให้แก่นักออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการด้วยวิทยาการในการออกแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของแต่ละลูกค้า

 AFTER SALES SERVICE

บริการหลังการติดตั้ง บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด เราจัดทีมเจ้าหน้าที่ในการมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการใช้งาน การตรวจเช็คคุณภาพ การซ่อมบำรุงตลอดจนการจัดหาชิ้นส่วนหรืออะไหล่ บริษัทก็มีบริการไว้อย่างครบครันที่พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

© Copyright 2017, P&P Electronics Technology CO., LTD.