ประกาศรับสมัครพนักงานคลังสินค้า

ประกาศรับสมัครพนักงานคลังสินค้า

กรอกข้อมูลสมัครงาน

CLICK HERE

JOB SUMMARY:

บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง :

 •         พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป :

 •          เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 •          ดูแล จัดเตรียม บรรจุภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า
 •          ซื่อสัตย์ โปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
 •          มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทางด้านคลังสินค้า
 •          จบการศึกษาระดับมัธยม ปวช. หรือ ปวส.

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 •          ดำเนินการดูแล จัดเตรียม บรรจุภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า
 •          ปฏิบัติงานตามระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ
 •          ตรวจสอบ ยืนยันการรับมอบ จัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์
 •          ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน :

 •          พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์
 •          ระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน
 •          ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายและระเบียบบริษัทฯ

ผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจ ส่งใบสมัคร ประวัติของท่านพร้อมหลักฐาน

 •          รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 •          รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 •          สำเนาบัตรประชาชน
 •          สำเนาทะเบียนบ้าน
 •          สำเนาวุฒิการศึกษา
 •          หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร สำนักงานใหญ่ บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 81/46 หมู่ 9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530 เบอร์ติดต่อ 02-988 5774 และโทรสาร 02-988 5794

Sharing is caring!

About The Author

webmaster